Kas mēs esam


Mēs esam profesionāļu komanda, kura apvieno kvalificētus finanšu, IT un juridiskos profesionāļus, kuri savās sfērās darbojušies vismaz 12 gadus, ieņemot vadošus amatus finanšu, telekomunikāciju, poligrāfijas, nekustamo īpašumu sektorā, tai skaitā augstākās vadības pozīcijās, privātās, valsts kapitālsabiedrībās un attīstības finanšu institūcijās.

Ikviens no mūsu profesionāļiem ir pilnībā nodevies savai specialitātei. Viņi ir pierādījuši, ka ir kvalificēti eksperti un saprot biznesa procesus. Mēs īpaši lepojamies un atbalstām mūsu komandu tās nepārtrauktā turpmākajā profesionālajā attīstībā un personiskajā izaugsmē.

Mūsu apņemšanās


Mēs radām iespējas un palīdzam mūsu klientiem izvēlēties labākos risinājumus brīdī, kad šie risinājumi viņiem ir visvairāk nepieciešami, lai efektīvi pārvarētu radušos izaicinājumus biznesa mērķu sasniegšanas virzienā.

Mūsu centieni ir sasniegt patstāvīgu un ilgtspējīgu sadarbību ar mūsu klientiem, nodrošinot neatkarīgu pieredzi un zināšanas, kas tiek nemitīgi attīstītas un pilnveidotas.

Pakalpojumi


null

Biznesa plāni un finanšu modelēšana

Jūs esat tikai ceļa sākumā, vai arī Jūsu bizness attīstās un paplašinās – mēs Jums sniegsim nepieciešamo atbalstu un palīdzēsim sagatavot Jūsu biznesa prezentēšanu partneriem, investoriem, bankām – tiem, kuri vēlas iegūt plašāku priekšstatu par Jūsu biznesu un spētu pareizi izprast un salīdzināt to ar citiem.
null

Finanšu, projektu izvērtēšana un vērtības noteikšana

Jums ir vairākas idejas un vēlmes kā attīstīt savu biznesu vai projektu – mēs Jums palīdzēsim izvērtēt iespējamos scenārijus, sagatavot ilgtermiņa finanšu prognozes, novērtēt potenciālos riskus, aplēst idejas radīto vērtību Jūsu labklājībai, kā arī piesaistīt finansējumu un pārstāvēt Jūsu intereses veiksmīgai idejas realizācijai.
null

Darba procesa efektivitātes uzlabošana

Jūsu biznesa attīstība iekavējas vai arī tā noris lēnāk nekā Jūs sagaidāt – mēs Jūs atbalstīsim ar neatkarīgu Jūsu biznesa novērtējumu, kurā piedāvāsim risinājumus nepieciešamajām pārmaiņām, lai nodrošinātu ilgtspējīgu rentabilitātes izaugsmi, samazinātu administratīvās izmaksas, kā arī optimizētu darba kapitālu.
null

Biznesa restrukturizācija

Jūs apzināties, ka esošā biznesa virzība vairs neatbilst uzņēmuma mērķiem vai investora interesēm – mēs Jums izstrādāsim uzņēmuma restrukturizācijas plānu, lai nodrošinātu efektīvu uzņēmuma pārvaldi atbilstoši jaunajām vajadzībām, pelnīt spēju, kā arī investoru interešu pārstāvību.
null

Finansējuma piesaiste

Jums ir nepieciešams papildus finansējums Jūsu biznesa ideju attīstībai – mēs Jums atradīsim efektīvākos un finansiāli labvēlīgākos finanšu piesaistes risinājumus starp banku, privātā kapitāla un riska kapitāla investoriem, kā arī nodrošināsim profesionālu sarunu vedēju atbalstu visā finanšu piesaistes procesā.
null

Atbalsts biznesa pārvaldē

Jūs vēlaties profesionālu biznesa pārvaldi, kas sniegs efektīvu atbalstu uzņēmuma vadībai / īpašniekiem – mēs Jums nodrošināsim neatkarīgu augstākās vadības, valdes un padomes locekļu funkciju izpildi, iesaistoties uzņēmuma pārvaldībā un sniedzot padomus un nodrošinot kontroles funkcijas dažādos vadības jautājumos.

Piesakies bezmaksas konsultācijai

Sazinieties ar mūsu speciālistiem un rodiet atbildes uz Jums aktuālajiem jautājumiem.